unicat.nlb.by ЗВОДНЫ ЭЛЕКТРОННЫ КАТАЛОГ
БІБЛІЯТЭК БЕЛАРУСІ
Гісторыя пошукаў Даведка
бел рус
Базавы пошук Пашыраны пошук Слоўнікі ДРНТІ Новыя паступленні

Пошук па слоўніках

Умовы отбора:
Вылучыць слоўнік: Аўтары
Тэматычныя рубрыкі
Запыт на пошук:
Для ўсячэння слоў справа выкарыстоўвайце сімвал "?" (акрамя пошуку ў рэжыме "Па алфавіце пачынаючы з ...")
Рэжым пошуку:
 
Запісаў на старонку:

На што звярнуць увагу?

Вылучыць слоўнік, задаць рэжым пошуку і ўвесці запыт.

Пошукавы тэкст уводзіцца цалкам або яго пачатковая частка. Дазваляецца ўсячэнне справа (сімвал "?").

Пошук не адчувальны да рэгістра сімвалаў (малыя або вялікія літары).

Для больш дакладнай ідэнтыфікацыі пры пошуку па імя асобы можна выкарыстоўваць ініцыялы або ўводзіць імя [імя па бацьку] поўнасцю. Напрыклад: Іваноў І. П., Іваноў Іван, Іваноў Іван Пятровіч.