unicat.nlb.by СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
История поисков Справка
 
Базовый поискРасширенный поискCловариГРНТИНовые поступления

   Запрос: a001a=BY-NLB-ar2431560
   Записи: 1 - 20 из 23 (стр. 1 из 2)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2014   Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. — Т. 5: Л — М / рэдкалегія: В. В. Калістратава (галоўны рэдактар) [і інш.]
2006 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі : вучэб.-метад. дапам. / С.В. Снапкоўская ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2001   Асвета і педагагічная думка на Беларусі : Бібліягр. паказ. / Нац. ін-т адукацыі ; Пад рэд. С.В.Снапкоўскай
2001 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Гiсторыя адукацыi i педагагiчнай думкi Беларусi (60-я гады XIX - пачатак XX ст.) : Вучэб. дапам. для студэнтаў пед. ВНУ / С.В.Снапкоўская ; Нац. ін-т адукацыі
1999 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка у Беларусі (60-я гады XIX ст.-1917 г.) : Аутарэф.дыс.... канд.гіст.навук ; Нац.акад.навук Беларусi.Ін-т гісторыі
2008   Асновы культуралогіі : канспект лекцый / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка" ; [С. В. Снапкоўская і інш.]
2008   Знакамітыя мінчане XIX―XX стст. : матэрыялы [чацвёртай] Беларуска-Польскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 17 лістапада 2007 г. / [рэдкалегія: А. Ф. Вялікі і З. Ю. Вінніцкі (навуковыя рэдактары) і інш.]
2006   Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне і самарэалізацыя суб'екта : матэрыялы Рэсп. навук. канф., г. Мінск, 16-17 мая 2006 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: С.В. Снапкоўская
1999 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60-ыя гады XIX ст.-1917 г.) : Дыс. на суіск. вуч. ступ. д-ра гіст. навук : 07.00.02 : 08.10.1999 : 12.04.2000 / Нац. акад. навук Беларусі, Ин-т гісторыі
1995 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Ля вытокаў нацыянальнай педагогікі : з гісторыі школы i педагагічнай думкi Беларусi канца XIX ― пачатку XX ст. / С. В. Снапкоўская
1997 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Шляхі развіцця школы на Беларусі ў канцы XIX ― пачатку XX ст. / С. В. Снапкоўская
1999 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60-ыя гады XIX ст.-1917 г.) : Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. д-ра гіст. навук : 07.00.02 / Нац. акад. навук Беларусі, Ин-т гісторыі
1998 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палiтыка i школа на Беларусi ў канцы XIX ― пачатку XX стст. / Снапкоўская С. В. ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі
1995 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Ля вытокаў нацыянальнай педагогікі : З гісторыі школы і педагагічнай думкі Беларусі канца ХІХ-пачатку ХХ ст
2017 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Культуралагічная думка Беларусі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Культуралогія (па напрамках)" / С. В. Снапкоўская, К. У. Антановіч
1995-2001   Асвета і педагагічная думка на Беларусі : бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі
2001 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Гісторыя адукацыі і педагагічнай думк Беларусі (60-я гады XIX - пачатак XX ст.) : Вучэб.дапам.для студэнтаў пед.спецыяльнасцей ВНУ / Нац.ін-т адукацыі
1999 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60-я гады XIX ст.-1917 г.) : Дыс.... д-ра гіст.навук ; Нац.акад.навук Беларусі.Ін-т гісторыі
1998 Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна (доктар гістарычных навук ; нар. 1954) Адукацыйная палітыка і школа на Беларусі ў канцы XIX - пачатку XX ст.ст. / Нац.ін-т адукацыі
1999   Нацыянальны інстытут адукацыі ― 70 / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; [рэдкалегія: Б. М. Крайко (адказны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>