unicat.nlb.by СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
История поисков Справка
 
Базовый поискРасширенный поискCловариГРНТИНовые поступления

   Запрос: a001="BY-SEK-635356"
   Записи: 1 - 14 из 14 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2010   Археаграфічныя даследаванні і распрацоўкі у Рэспубліцы Беларусь (1991―2008 гг.) : бібліяграфічны паказальнік / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; [складальнікі: Ю. У. Несцяровіч, В. С. Пазднякоў, І. М. Шпілеўская]
1998 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Развіццё археаграфіі ў БССР (1919-1991 гг.) : Дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. гіст. навук : 07.00.02 / Нац. АН Беларусі, Ін-т гісторыі
2004 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Тэарэтычныя праблемы метадалогіі гісторыі, гістарыяграфіі, навуказнаўства і этналогіі / Ю.У.Несцяровіч ; Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы
2006   Быў подзвіг. І была Перамога : матэрыялы арх. чытанняў, прысвеч. 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчын. вайне (Мінск, 12 мая 2005 г.) / Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы, Археагр. каміс. Белкамархіва ; адк. рэд.: Ю.У. Несцяровіч і У.В. Фядосаў
1997 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Развіцце археаграфіі ў БССР (1919-1991 гг.) : Дыс.... канд.гіст. навук ; Нац.АН Беларусі.Ін-т гісторыі
1997 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Праблема класіфікацыі археаграфічных публікацый і беларускія археаграфічныя выданні : (гісторыкаархеаграфічны нарыс) / Несцяровіч Ю. У. ; Камітэт па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы (БелНДІДАС)
2005   Пра вайну апошняе слова не сказана : па матэрыалах паседжанняў "круглых сталоў", прысвеч. распрацоўцы гісторыі Вялікай Айчын. вайны (май 2004 г., май 1990 г.) / Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы, Археагр. каміс. Белкамарх. ; адк. рэд. : Ю.У. Несцяровіч, У.В. Фядосаў
1998 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Развіцце археаграфіі ў БССР (1919-1991 гг.) : Аўтарэф.дыс.... канд.гіст.навук ; Нац.АН Беларусі.Ін-т гісторыі
2005   Пра вайну апошняе слова не сказана : па матэрыялах пасяджэнняў "круглых сталоў", прысвечаных распрацоўцы гісторыі Вялікай Айчыннай вайны (май 2004 г., май 1990 г.) / адказныя рэдактары: Ю.У.Несцяровіч, У.В.Фядосаў
1998 Несцяровіч, Юрый Уладзіміравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1962) Развіццё археаграфіі ў БССР (1919-1991 гг.) : Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. гіст. навук : 07.00.02 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2006   Быў подзвіг. І была Перамога : матэрыялы архіўных чытанняў, прысвечаных 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (Мінск, 12 мая 2005 г.) / рэдкалегія: Ю.У.Несцяровіч, У.В.Фядосаў (адказныя рэдактары) і інш
2006 "Р. П. Платонаў і пытанні архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і гісторыі Беларусі XX ст.", архіўныя чытанні (2005 ; Мінск) Мінулае павінна служыць людзям... : матэрыялы архiўных чытанняў "Р. П. Платонаў i пытаннi архiвазнаўства, археаграфii, крынiцазнаўства i гiсторыi Беларусi XX ст.", прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння Р. П. Платонава (Мiнск, 14 снежня 2005 г.) / [рэдкалегія: У. І. Адамушка і інш.]
2013   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Вып. 14 / [рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (галоўны рэдактар) і інш.]
2012   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Вып. 13 / [рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (галоўны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.