unicat.nlb.by СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
История поисков Справка
 
Базовый поискРасширенный поискCловариГРНТИНовые поступления

   Запрос: a001="BY-SEK-166737"
   Записи: 1 - 20 из 47 (стр. 1 из 3)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Буржуазныя рэформы ў Беларусi ў другой палове XIX - пачатку XX ст. : Вучэб.-метад. дапам. / М.М.Забаўскі, А.Ф.Рацько ; Установа адукацыі "Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка"
1998 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Прадстаўніцтва ад Беларусі ў Дзяржаўнай думе Расіі (1906-1917гг.) / Бел. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка
2009   Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму : [вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-02 01 02 "Гісторыя. Геаграфія", 1-02 01 02-04 "Гісторыя. Замежная мова", 1-02 01 02-05 "Гісторыя. Рэлігіязнаўства", 1-02 01 02-06 "Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны"] : у 5 ч. / Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка ; пад агульнай рэдакцыяй А. П. Жытко. — Ч. 4: Буржуазныя рэформы ў другой палове XIX - пачатку XX ст. / А. П. Жытко [і інш.]
1998   Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусi ў другой палове XIX ― пачатку XX ст. : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў ; [пад агульнай рэдакцыяй М. Забаўскага, І. Канапацкага]
2005   Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму : вучэбны дапаможнік [для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-02 01 01 "Гісторыя", 1-02 01 02 "Гісторыя. Дадатковая спецыяльнасць", 1-02 01 02 "Гісторыя. Геаграфія", 1-02 01 02-04 "Гісторыя. Замежная мова", 1-02 01 02-05 "Гісторыя. Рэлігіязнаўства", 1-02 01 02-06 "Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны"] : у 5 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка". — Ч. 1: Урадавая сацыяльная палітыка ў аграрным сектары эканомікі / [складальнікі: А. П. Жытко і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй А. П. Жытко]
2009   Сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па гісторыі Беларусі : да 1000-годдзя летапіснай Літвы : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2009 г. / [рэдкалегія: А. П. Жытко (навуковы рэдактар) і інш.]
1993 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Дзяржаўная дума ў палітычным жыцці Беларусі (1906―1917 гг.) : вучэбны дапаможнік / М. М. Забаўскі ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага
2008 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Расійская Дзяржаўная дума ў лёсах Беларусі (1906―1917 гг.) : манаграфія / М. М. Забаўскі ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны універсітэт імя М. Танка"
2004   Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследавання : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка" ; [рэдкалегія: М. М. Забаўскі і інш.]
2002-2003   Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследавання : зборнік навуковых прац : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка"
2000 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Грамадска-палiтычная барацьба ў Беларусi ў ходзе выбараў i дзейнасцi Расiйскай Дзяржаўнай Думы I-IV склiканняў (1906-1917 гг.) : Дыс. на атрым. вуч. ступ. д-ра гіст. навук : 07.00.02 : 29.06.2000 : 27.12.2000 / Бел. дзярж. пед. ун-т ім. Максіма Танка
2000 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Грамадска-палітычная барацьба ў Беларусі ў ходзе выбараў і дзейнасці Расійскай Дзяржаўнай думы I-IV скліканняў (1906-1917 гг.) : Аўтарэф.дыс.... д-ра гіст.навук ; Бел.дзярж.пед.ун-т
2012   Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII ― пачатку XXI ст. : у 2 кн. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — Кн. 2 / [М. У. Смяховіч і інш. ; рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
2005   Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму : вучэбны дапаможнік : у 5 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка" ; [складальнікі: А.П.Жытко і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй А.П.Жытко
2005   Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму : вучэбны дапаможнік : у 5 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка" ; [складальнікі: А.П.Жытко і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй А.П.Жытко
2008   Гістарыяграфія гісторыі Беларусі, новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і ЗША : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 28 сакавіка 2008 г. : у 2 ч. / [рэдкалегія: В. А. Пілецкі (адказны рэдактар) і інш.]
2010 Корзюк, Аляксандр Аляксандравіч (кандыдат педагагічных навук ; нар. 1977) Вывучэнне гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку XX ст. у агульнаадукацыйнай школе : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-020101 ― Гісторыя; 1-020102 ― Гісторыя. Дадатковая спецыяльнасць / А. А. Корзюк ; [пад рэдакцыяй М. М. Забаўскага] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка"
2012   Актуальныя пытанні гістарыяграфіі айчыннай і сусветнай гісторыі : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка", Гістарычны факультэт ; [рэдкалегія: М. М. Забаўскі і інш.]
2000 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Грамадска-палiтычная барацьба ў Беларусi ў ходзе выбараў i дзейнасцi Расiйскай Дзяржаўнай Думы I-IV склiканняў (1906-1917 гг.) : Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. д-ра гіст. навук : 07.00.02 / Бел. дзярж. пед. ун-т ім. Максіма Танка
2008 Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1953) Расійская Дзяржаўная дума ў лёсах Беларусі (1906—1917 гг.) : манаграфія / М. М. Забаўскі ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>