unicat.nlb.by СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
История поисков Справка
 
Базовый поискРасширенный поискCловариГРНТИНовые поступления

   Запрос: a001="BY-SEK-120749"
   Записи: 1 - 20 из 69 (стр. 1 из 4)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2007   Rytų Europos kultūra migracijos kontekste : tarpdalykiniai tyrimai = Культура Восточной Европы в контексте миграции : междисциплинарные исследования = East Europe culture in the context of migration : interdisciplinary studies / sudarė: Irena Regina ; Lietuvos Istorijos Institutas
1999   Lietuvos diplomatija XX amžiuje : Lietuvos diplomatinės tarnybos 80-mečiui ir Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo 100-osions gimimo metinėms skirtos tarptautinės konferencijos pranešimai / Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija ; Lietuvos istorijos institutas ; Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ; [sudarytojai: Vytautas Žalys, Raimondas Lopata, Česlovas Laurinavičius]
1999 Kasparas, Kestutis Lietuvos karas : Antroji Sovietu Sajungos agresija. Pasipriesinimas. Ofenzyvines gynybos tarpsnis 1944 m. vasara - 1946 m. pavasaris : Monografija / Kestutis Kasparas ; Lietuvos istorijos inst
1997   Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai, 1918-1940 / Liet. Istorijos Inst. ; Sudaryt.: R.Cepas
2005 Milius, Vacys (историк ; 1926—2005) Lietuviu etnologijos bibliografija, 1997-2002 = Bibliography of Lithuanian ethnology, 1997-2002 / Vacys Milius ; Lietuvos istorijos institutas
2006   Lietuvos metrika = The Lithuanian Metrica = Metryka litewska = Литовская метрика = Литовська метрика / Lietuvos istorijos institutas. — Kn. 523: (1528). Viešųjų reikalų knyga 1 = (1528). Book of public affairs 1 / parengė: Algirdas Baliulis, Arturas Dubonis
2019 Vilimas, Darius Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566—1600) / Darius Vilimas ; Lietuvos istorijos institutas
2013   1413 m. Horodlės aktai = Akty horodelskie z 1413 roku : (dokumentai ir tyrinėjimai) / sudarė: Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak ; parengė: Jūratė Kiaupienė [et al.] ; Lietuvos istorijos institutas [etc.]
2015 Ragauskienė, Raimonda (гісторык ; нар. 1968) Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai / Raimonda Ragauskienė ; Lietuvos istorijos institutas
2020 Jonaitis, Rytis (нар. 1969) Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje : XIII—XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai / Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė ; Lietuvos istorijos institutas
2005   Kai ksenofobija virsta prievarta : lietuviu ir zydu santykiu dinamika XIX a. - XX. a pirmojoje puseje / sudarytojai:Vladas Sirutavicius, Darius Staliunas ; Lietuvos istorijos institutas
2004   Raidziu draudimo metai : straipsniu rinkinys / sudarytojas: Darius Staliunas ; Lieruviu kalbos institutas ; Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas ; Lietuvos istorijos institutas
2007   Lietuvos Didžiosios Kunigaikstystės istorijos šaltiniai : Faktas. Kontekstas. Interpretacija / Lietuvos Istorjos Institutas / redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (priminkas) [et al.]
1993-9999   Lietuvos Metrika = The Lithuanian Metrica = Metryka litewska = Литовская метрика / Lietuvos ist. inst
1996 Kazakevicius, Vytautas IX―XIII a. baltų kalavijai / Vytautas Kazakevičius ; [piešiniai ir viršelis dailininkės Ilonos Keršulytės] ; Lietuvos istorijos institutas
2006 Vilimas, Darius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588) / Darius Vilimas ; Lietuvos istorijows institutas
2002 Pilgrimovijus, Elijas Didzioji Leono Sapiegos pasiuntinybe i Maskva, 1600-1601 m. / Elijas Pilgrimovijus ; Parenge: Jurate Kiaupiene ; Lietuvos istorijos inst
1999 Lukšaitė, Ingė (гісторык ; нар. 1940) Reformacija Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje ir Mazojoje Lietuvoje : XVI a. trecias desimtmetis - XVII a.pirmas desimtmetis / Inge Luksaite ; Liet. Istorijos Inst
2002   Europos ideja Lietuvoje : Istorija ir dabartis / Lietuvos istorijos inst. ; Sudare: Darius Staliunas
2005   Konstantinas Jablonskis ir istorija : straipsniu rinkinys / sudare: Edmundas Rimsa ; Lietuvos istorijos institutas
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>