unicat.nlb.by СВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
История поисков Справка
 
Базовый поискРасширенный поискCловариГРНТИНовые поступления

   Запрос: a001="BY-NLB-ar2807701"
   Записи: 1 - 20 из 2635 (стр. 1 из 132)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2007   Business Valley BUG : one location = three markets / authors of the texts: Patricia Ruppert, Horst Zajonc, Ivan Shchadranok, Irina Koritskaya, Natalia Gurda ; Deutsch-Weißrussisches Haus ; Free Economic Zone "Brest"
1998   Koreans and Korean business interests in Central Europe & CIS countries / Ed. : Chung-Si Ahn, Tai-Hwan Kwon
2009 Яковишина, Надія Андріївна Механізм управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості підприємства : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 / Яковишина Надія Андріївна ; Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний університет
2010 Петришин, Наталія Ярославівна Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 / Петришин Наталія Ярославівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"
2010 Павлюк, Тетяна Іванівна Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері : (на матеріалах Вінницької області) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.03 / Павлюк Тетяна Іванівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук
2010 Бабак, Ірина Миколаївна Об'єктивні та суб'єктивні чинники в ідентифікації рівня бідності Східного та Західного регіонів України : (на прикладі Дніпропетровщини та Львівщини) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук : 22.00.04 / Бабак Ірина Миколаївна ; Класичний приватний університет
2009   Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічноі кризи на процес інтеграції України до НАТО : науково-інформаційний збірник / Інститут проблем національної безпеки ; [за загальною редакцією В. П. Горбуліна]
2011 Крикун, Вікторія Андріївна Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.02 / Крикун Вікторія Андріївна ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка
2011 Гріненко, Андрій Юрійович Податкове стимулювання розвитку агропромислового комплексу України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.08 Рэзюмэ на рускай, украінскай і англійскай мовах / Гріненко Андрій Юрійович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ "Європейський університет"
2006   Ucrania [Выяўленчы матэрыял] = Ucrania : nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades, un futuro comun : novas descobertas, novas possibilidades, um futuro comum / [координатор проекту і автор тексту: Н. Науменко]
1970-1979 Каліка, Е. Чернігів. Новобудови на проспекті Жовтневої революцїї [Выяўленчы матэрыял] = Чернигов. Новостройки на проспекте Октябрьской революции = Chernigov. New buildings in October Revolution Avenue : [паштоўка] / фото Е. Каліки
2011 Тимків, Андрій Олександрович Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит / Тимків Андрій Олександрович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський національний економічний університет
2012 Янишівський, Володимир Мирославович Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Янишівський Володимир Мирославович ; Національна академія наук України, Інститут демограії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи
2012 Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Скавронська Ірина Володимирівна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський національний економічний університет
2012 Картамишева, Ольга Євгеніївна Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спеціальність 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Картамишева Ольга Євгеніївна ; Національний університет державної податкової служби України
2012 Жернова, Елла Володимирівна Формування регіональних ринків інвестиційних ресурсів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Жернова Елла Володимирівна ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія
2012 Тучковська, Ірина Іванівна Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами / Тучковська Ірина Іванівна ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія
2012 Трубей, Оксана Миколаївна Торговельне посередництво на ринку споживчих товарів України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами / Трубей Оксана Миколаївна ; Міністерство освіти і науки, молоди та спорту, Київський національний торговельно-економічний університет
2012 Дорофєєва, Юлія Сергіївна Активізація соціальних чинників інноваційного розвитку України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Дорофєєва Юлія Сергіївна ; Національна академія наук України, Інститут економіки промисловості
2011 Петраков, Ярослав Валерійович Формування неподаткових доходів державного бюджету України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спеціальність 08.00.08 Гроші, фінанси та кредит / Петраков Ярослав Валерійович ; Міністерство фінансів України, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>